Mandaat

Source: Europa Nu.

Dit is een tijdelijke volmacht, machtiging of opdracht voor het vervullen van een bepaalde functie. Voor meerdere ambten binnen de Europese Unie i wordt gesproken van een mandaat, maar ook commissies of instanties kunnen een mandaat hebben. In de praktijk wordt met het begrip 'mandaat' vaak de verzameling taken, bevoegdheden en doelstellingen beschreven die verbonden zijn aan een bepaalde functie.

Gekozen leden i van het Europees Parlement i hebben voor vijf jaar een mandaat van de kiezer gekregen om alle rechten als parlementariër uit te oefenen. Dit betekent dat zij van de kiezer de opdracht ofwel handelingsbevoegdheid hebben gekregen om hen vijf jaar lang in Brussel te vertegenwoordigen.