Directoraat-Generaal Financiën [FINS]

Source: Europa Nu.

Het directoraat-generaal Financiën behandelt alle budgettaire en financiële kwesties van het Europees Parlement i.

Belangrijkste taken:

  • de begroting van het Europees Parlement voorbereiden en toezien op de uitvoering ervan
  • de regelmatigheid van de budgettaire en financiële handelingen van het Europees Parlement toetsen
  • de boekhouding van het Europees Parlement voeren en de kasverrichtingen beheren
  • uitvoering geven aan de financiële bepalingen met betrekking tot de leden