Directoraat-Generaal Communicatie [COMM] - Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Het directoraat-generaal Communicatie geeft voorlichting over het politieke karakter van het Europees Parlement i en over de werkzaamheden van zijn leden. De kerntaak van het directoraat-generaal is het Europees Parlement, zijn bevoegdheden, zijn besluiten en activiteiten onder de aandacht te brengen van de media, de belanghebbenden en het grote publiek, waardoor het werk van de instelling dichter bij de burgers wordt gebracht.

Belangrijkste taken:

  • samenwerken met de media om te informeren over de werkzaamheden van het Europees Parlement, om zo de zichtbaarheid ervan te vergroten
  • de bewustwording over het Europees Parlement bij de burgers, belanghebbenden en opinieleiders te vergroten door middel van op maat gesneden communicatie- en informatiecampagnes en online kanalen
  • het bevorderen van duurzame banden met de burgers door middel van verbeterde bezoekersfaciliteiten in Brussel, Straatsburg en in de lidstaten
  • het verstrekken van expertise en diensten aan leden en politieke groeperingen, zoals monitoring van de media en de publieke opinie, opleidingen, conferenties voor bezoekersgroepen, kantoren in de lidstaten, enzovoort
  • de mensen op lokaal niveau bereiken via de liaisonbureaus van het Europees Parlement (EPLO's) in de 27 lidstaten van de EU en in Washington