Directoraat-Generaal Intern Beleid van de Unie [IPOL]

Source: Europa Nu.

Het directoraat-generaal Intern Beleid van de Unie organiseert de werkzaamheden van de parlementaire commissies i van het Europees Parlement i op het gebied van het intern beleid en draagt bij aan de wetgevende en controlebevoegdheden van het Europees Parlement.

Belangrijkste taken:

  • een secretariaat voor vaste en tijdelijke commissies dat helpt met het waarborgen van de goede werking van de wetgevende en niet-wetgevende activiteiten van de parlementaire commissies op het gebied van intern beleid
  • coördinatie van de wetgevende activiteiten van het Parlement, hoofdzakelijk via de Conferentie van commissievoorzitters
  • ondersteuning van de leden van de commissies, met name de commissievoorzitters en rapporteurs i, bij de uitoefening van hun taken
  • de commissies, andere parlementaire organen en het kabinet van de Voorzitter voorzien van briefings, achtergrondnota's en langetermijnstudies over alle aspecten van de activiteiten van het Parlement op het gebied van intern beleid
  • de commissies helpen bij het opstellen van hun werkprogramma's in nauwe samenwerking met de Commissie i en de Raad i
  • bevordering en coördinatie van alle activiteiten in verband met beter wetgeven in het Parlement