Schengenlanden

Source: Europa Nu.
Schengenzone (Wikimedia/Rob984)
Bron: Wikimedia/Rob984

23 landen van de Europese Unie i en vier niet-lidstaten hebben in een overeenkomst vastgelegd de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. De in totaal 27 landen die zich bij dit verdrag i hebben aangesloten, noemen we de Schengenlanden. De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de samenwerking tussen politie en jusitie.

De overeenkomst maakt thans een integrerend deel uit van de EU-verdragen en omvat nu onder meer alle EU-landen i, uitgezonderd Ierland, Roemenië, Bulgarije en Cyprus.

Het oorspronkelijke verdrag werd in 1985 in de Luxemburgse plaats Schengen gesloten door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Lidmaatschap

jaar van inwerking­treding

België

1995

Duitsland

1995

Frankrijk

1995

Luxemburg

1995

Nederland

1995

Portugal

1995

Spanje

1995

Italië

1997

Oostenrijk

1997

Griekenland

2000

Denemarken

2001

Finland

2001

IJsland

2001

Noorwegen

2001

Zweden

2001

Estland

2007

Hongarije

2007

Letland

2007

Litouwen

2007

Malta

2007

Polen

2007

Slovenië

2007

Slowakije

2007

Tsjechië

2007

Zwitserland

2008/2009

Liechtenstein

2011

Kroatië

2023

Voor twee landen geldt een speciale regeling:

  • Ierland maakt formeel gezien geen deel uit van het Schengengebied, maar heeft de mogelijkheid om desgewenst wel deel te nemen aan alle bepalingen van het Schengen-akkoord of een gedeelte daarvan.
  • Denemarken mag, hoewel zij het Akkoord van Schengen reeds in 1996 heeft ondertekend, in het kader van de Europese Unie zelf kiezen of het eventuele nieuwe besluiten die op basis van Schengen zijn genomen wel of niet toepast.

Van de EU-landen maken Roemenië en Bulgarije nog geen deel uit van de Schengenzone; voor Cyprus is het verdrag nog niet in werking getreden. Ook vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie, maken wel deel uit van het Schengengebied: Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Meer informatie