Vrijhandelszone

Source: Europa Nu.

Een vrijhandelszone is een samenwerkingsvorm waarbij een groep landen besluit om de onderlinge handelsbelemmeringen, zoals in- en uitvoerrechten, af te schaffen. Dit heeft als voordeel dat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om zich binnen deze groep landen te vestigen en grensoverschrijdende handel te drijven. Ook worden bedrijven hierdoor aangemoedigd om in deze landen investeringen te doen.

Een kenmerk van vrijhandelszones is dat de aangesloten landen elk zelf de invoerrechten kunnen bepalen van goederen die afkomstig zijn van buiten de zone. Dit is anders dan bij een douane-unie i, waar een gemeenschappelijk buitentarief geldt. Dit heeft als gevolg dat controles aan de grenzen en eventuele bijkomende invoerrechten nodig blijven. Slimme handelaren zullen er namelijk altijd voor kiezen om hun goederen te importeren in landen waar de laagste invoerrechten gelden. Door dit te compenseren met bijvoorbeeld aanvullende invoerrechten, kan ongelijke concurrentie voorkomen worden.

Enkele bekende vrijhandelszones zijn de Europese Vrijhandelsassociatie i (EVA), het Zuid-Amerikaanse Mercosur, het Noord-Amerikaanse NAFTA en het Aziatische ASEAN.