European Economic Area (EER)

Source: Europa Nu.

De Europese Unie en drie van de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie i (EVA) - Liechtenstein, Noorwegen en IJsland - vormen samen de Europese Economische Ruimte (EER). In de EER gelden de regels voor de interne markt (het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal) en de regels voor mededinging en overheidssubsidies.

Het Europese Hof van Justitie i heeft de exclusieve bevoegdheid over de interpretatie van de Overeenkomst betreffende de EER. Hiermee hebben Liechtenstein, Noorwegen en IJsland zich binnen het kader van de EER verplicht tot het overnemen van ongeveer twee derde van al het Gemeenschapsrecht. Bovendien vormt de EER-overeenkomst een goede basis om de samenwerking met de EU verder uit te breiden naar aangrenzende beleidsterreinen als milieu, innovatie en energie.

Toen de Europese Economische Ruimte in 1992 werd opgericht, bestond de Europese Vrijhandelsorganisatie nog uit zeven landen. Sindsdien zijn drie voormalige leden lid geworden van de Europese Unie en is Zwitserland uit de EER gestapt.