Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA

foto Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Karien van Gennip (1968) is sinds 10 januari 2022 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte IV. Sinds 5 september 2023 is zij tevens vicepremier. Eerder was zij in de kabinetten-Balkenende II en III staatssecretaris van Economische Zaken. In 2006-2008 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij begon haar loopbaan bij adviesbureau McKinsey en was vervolgens directeur bij de Autoriteit Financiële Markten. Als Tweede Kamerlid was zij woordvoerster buitenlandse zaken. Dochter van CDA-ideoloog Jos van Gennip i en de eerste die als in functie zijnde bewindspersoon moeder werd.

CDA
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Catharina Elisabeth Godefrida (Karien)

Place and date of birth
Leidschendam, 3 October 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1998

3.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer handelspolitiek, export, ondernemerschap, economische structuur, consumentenbeleid en toerisme), from 27 May 2003 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 3 September 2008
 • directeur Europese en internationale zaken, ING Bank, from 8 September 2008 until 1 September 2010
 • directeur private banking en beleggen, ING Bank, from 1 September 2010 until January 2015
 • lid Raad van Bestuur ING Frankrijk, from October 2015 until 1 November 2020
 • voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie VGZ, from 1 November 2020 until 10 January 2022
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 10 January 2022
 • (tweede) viceminister-president, from 5 September 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Econonomische Zaken belast met 1. handelspolitiek, zoals WTO, 2. internationaal ondernemen en werving buitenlandse investeringen, 3. ondernemerschap en innovatie, 4. economische structuur en ruimtelijk economisch beleid, 5. administratieve lasten en aanpak vergunningen, 6. consumentenbeleid en 7. toerisme
 • Was vanaf juli 2006 tevens mede betrokken bij het informatie (ICT-)- en telecombeleid, met name waar dit gericht is op startende ondernemers
 • Heeft als minister van SZW naast de verantwoordelijkheid voor het algemeen sociaaleconomisch beleid, begrotingsbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid en werknemersverzekeringen primaire taken ten aanzien van arbeidsmigratie, integratie en inburgering, UWV en Inspectie en toezicht

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/15)
 • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht, from 1 December 2009
 • lid bestuur Internationale Kamer van Koophandel, from September 2012 until January 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from 1 April 2007 until 1 September 2008

Honorary positions (2/7)
 • ambassadrice "Delftse Creatieve Ambassadeurs"
 • erelid VVTP Delft

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/8)
 • Kondigde in 2023 een pakket maatregelen aan om de arbeidsmarkt te hervormen. Een (vast) contract voor structureel werk is uitgangspunt. Nulurencontracten worden verboden. De regels voor tijdelijke contracten worden strenger. Langdurige tijdelijke contracten worden aan banden gelegd. Voor zelfstandigen komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De regels waarmee kleine ondernemers te maken hebben bij vervanging van werknemers wegens langdurige ziekte worden versoepeld.
 • In 2024 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door staatssecretaris Van 't Wout. (35.673)
 • In 2024 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel over verhoging met 1,2 procent van het minimumloon per 1 juli 2024. Het betrof een verhoging aanvullend op de reguliere halfjaarlijkse verhoging als uitvloeisel van een aangenomen amendement-Van der Lee. (36.488)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2006 de Wet handhaving consumentenbescherming (Stb. 591) tot stand. Om aan naleving van Europese verplichtingen op het gebied van consumentenbescherming te kunnen voldoen wordt een toezichthouder (ConsumentenAutoriteit) ingesteld. (30.411)
 • Bracht in 2007 de Handelsregisterwet 2007 tot stand, die zorgt dat het handelsregister wordt uitgebreid tot een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Met dit basisregister wordt gestreefd naar een compleet en zo actueel en volledig mogelijk register, dat bijdraagt aan de goede vervulling van publiekrechtelijke taken. (30.656)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Zij studeerde af bij het RIVM
 • Werkte in San Francisco, Calgary en Londen
 • Werd op 5 september 2023, nadat Wopke Hoekstra ontslag had genomen, (tweede) vicepremier in het reeds demissionaire kabinet-Rutte IV

Private life
 • Was als staatssecretaris in de perioden februari-mei 2004 en december 2005-(medio) april 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij was op zaterdag 13 maart 2004 de eerste bewindsvrouwe in onze staatkundige geschiedenis die in haar zittingsperiode een kind kreeg.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Roos Menkhorst, "Ook tijdens het verlof bleef de blackberry aan", Trouw, bijlage Ideale Banen, 22 mei 2010

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.