Prof.Dr. M. (Mario) Monti

Source: Europa Nu.

Mario Monti (1943) was van 16 november 2011 tot 28 april 2013 minister-president van Italië. Hij leidde een kabinet van technocraten en was tevens minister van Financiën en Economische Zaken. Monti was van 1995 tot 2004 lid van de Europese Commissie. Van 1995 tot 1999 was hij belast met interne markt, en van 1999 tot 2004 met mededinging. Eerder was hij hoogleraar economie aan de universiteiten van Turijn en Milaan en werkzaam in diversie Italiaanse overheidscommissies inzake economische vraagstukken. Als EU-commissaris kreeg hij bekendheid door zijn strijd met Microsoft over schending van de mededingingsregels. Hij is president van de Bocconi-universiteit in Milaan.

in de periode 1995-2013: lid Europese Commissie, regeringsleider/staatshoofd EU-land

1.

Personal data

Country
Italië

Place and date of birth
Varese (Italië), 19 March 1943

2.

Party/Movement

Party
"Con Monti per l'Italia" (met Monti voor Italië, centrumrechtse coalitie), from December 2012 until October 2013

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • assistent aan de Bocconi-universiteit van Milaan, from 1965 until 1969
 • docent economie, Universiteit van Trento, from 1969 until 1970
 • hoogleraar economie, Universiteit van Turijn, from 1970 until 1979
 • hoogleraar Theorie van het geldwezen en monetair beleid, Bocconi-universiteit van Milaan, from 1971 until 1985
 • hoogleraar economie en directeur Instituut voor economie, Bocconi-universiteit van Milaan, from 1985 until 1994
 • rector Bocconi-universiteit van Milaan, from 1989 until 1994
 • president Bocconi-universiteit van Milaan, from 1994
 • lid Europese Commissie, belast met interne markt, financiële diensten en financiële integratie, douane en belastingen, from 25 January 1995 until 17 September 1999 (commissie-Santer)
 • lid Europese Commissie, belast met mededinging, from 17 September 1999 until 22 November 2004 (commissie-Prodi)
 • senator voor het leven, from 9 November 2011
 • minister-president van de Republiek Italië, tevens minister van Financiën en Economische Zaken, from 16 November 2011 until 28 April 2013

4.

Other positions

Current
 • voorzitter High Level Group 'eigen middelen EU', from January 2014

Previous
 • economisch redacteur bij de "Corriere della Sera", from 1978 until 1994
 • lid van diverse raden van bestuur, from 1979 until 1994
 • rapporteur Rijkscommissie ter bevordering van het sparen, from 1981
 • voorzitter Rijkscommissie financieel stelsel, from 1981 until 1982
 • voorzitter "European University Society of Financial Research", from 1982 until 1985
 • lid Groep voor macro-economisch beleid, opgericht door de Commissie van de EG en CEPS, from 1985 until 1986
 • lid Commissie belast met het opstellen van de wet betreffende de mededinging, from 1987 until 1988
 • lid Rijkscommissie overheidsschuld, from 1988 until 1989
 • voorzitter van de werkgroep belast met de voorbereiding van Italië op de interne markt, from 1988 until 1990
 • lid Rijkscommissie belast met de hervorming van de wet betreffende het bankwezen, from 1989 until 1991

5.

Education

Academic education
 • economische wetenschappen, Bocconi-universiteit van Milaan
 • Aanvullende opleiding aan de Yale University, Verenigde Staten

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Oprichter van het Paolo Baffi-Centrum voor monetaire en financiële economie bij de Bocconi-universiteit, from 1985
 • Oprichter van het Innocenzo Gasparini Institute of Economic Research bij de Bocconi-universiteit, in samenwerking met CEPR (Londen) en NBER (Cambridge, Mass.), from 1989
 • Was in december 2012 medeoprichter van een centrumrechtse politieke beweging, waarvan ook Futuro e Libertá van Gianfranco Fini deel uitmaakt

Miscellaneous information
 • Stelde in 1995 voor alle grenscontroles tussen de lidstaten met ingang van 1997 af te schaffen. Groot-Brittannië en Ierland keerden zich hier tegen.
 • Liet in 1996 vanwege de grote prijsverschillen onderzoek doen naar de belastingen op nieuwe auto's in de landen van de EU
 • Kwam in 1997 met maatregelen om ontduiking van belasting op spaarrente te voorkomen
 • Kwam in 1998 met maatregelen om dubbele belasting over rente en dubbele betaling van auteurs- en merkrechten te voorkomen.
 • Hij legde Microsoft vanwege overtreding van de mededingingsregels een boete van 491 miljoen euro op

Pseudonyms and nicknames
"Super Mario" (bijnaam als eurocommissaris voor mededinging)

7.

Publications

Publications
Hans Buddingh', "'Grote lidstaten proberen de regels te omzeilen'. Eurocommissaris Monti over zijn confrontaties met regeringsleiders", NRC Handelsblad, 28 oktober 2004

8.

Family

Marital status
gehuwd

Children
2 kinderen