Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt

foto Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nieuw Sociaal Contract
Source: Parlement.com.

Pieter Omtzigt (1974) is sinds 6 december 2023 voorzitter van de Tweede Kamerfractie van Nieuw Sociaal Contract i. De heer Omzigt is sinds 3 juni 2003 Tweede Kamerlid. In de periode 2003-2021 was hij lid van de CDA-fractie, en ging op 15 september 2021 verder als zelfstandig lid, nadat hij op 12 juni 2021 zijn partijlidmaatschap op had gezegd. De heer Omtzigt studeerde economie en statistiek in Exeter en Rome en promoveerde in 2003 in Florence op een proefschrift, getiteld 'Essays on cointegration'. Daarnaast was hij actief bij de jongerenorganisatie van het CNV. De heer Omtzigt was als CDA-Kamerlid onder meer woordvoerder financiën, belastingen en pensioenen. Behalve met het algemene regeringsbeleid houdt hij zich nu bezig met Europese zaken.

CDA, lid-Omtzigt, NSC
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Pieter Herman (Pieter)

opmerkingen over de naam en/of titel
P.H. Omtzigt (voerde geen titel, omdat zijn Engelse studie in Nederland niet was erkend en hij geen MA had gedaan)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 8 January 1974

Religious views
Rooms-Katholiek

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 2000 until 12 June 2021
 • partijloos, from 12 June 2021 until 19 August 2023
 • NSC (Nieuw Sociaal Contract), from 19 August 2023

National political party
Lid-Omtzigt, from 15 September 2021 until 23 November 2023

3.

Main functions and occupations

 • onderzoeker Universiteit van Insubrië (Varese, Italië), from November 2000 until 1 November 2002
 • post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, from 1 November 2002 until 3 June 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 17 June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 2010 until 26 May 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 2021
 • fractievoorzitter Groep Lid-Omtzigt, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 2021 until 23 November 2023 (eenmansfractie)
 • fractievoorzitter Nieuw Sociaal Contract, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2023

temporary replacement MP
 • Werd in de periode 26 mei tot 15 september 2021 op grond van artikel X10 van de Kieswet tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door H. Bontenbal

4.

Party political functions

Summary
 • politiek leider Nieuw Sociaal Contract, from 19 August 2023

Previous
 • lid CDA-commissie verkiezingsprogramma 2021-2025, from February 2020
 • vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 September 2020 until 18 March 2021

Leading candidate on list
 • lijsttrekker Nieuw Sociaal Contract, Tweede Kamerverkiezingen 2023

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Stichting fractie-ondersteuning Groep-Omtzigt, from 16 September 2021

Previous
 • lid bestuur Schaepmancentrum/Schaepmandagen te Tubbergen, from 2004
 • lid hoofdbestuur Jongerenorganisatie CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 1991 until 1993
 • lid Raad van Advies WTC Twente te Hengelo (Ov.)
 • lid Raad van Advies "Actuarieel Genootschap"
 • columnist "Scienceguide", from November 2014
 • columnist "Jalta.nl", from November 2014 until May 2017
 • lid Raad van Advies Actuarieel Genootschap, from May 2017

Derived functions
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 23 November 2004 until 25 January 2010
 • lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 25 January 2010 until 12 November 2010
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 12 November 2010 until 30 September 2019
 • speciale rapporteur namens de Tweede Kamer voor voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van de pensioenen, from 13 March 2012
 • rapporteur 'afluisteren en klokkenluiders' (Parlementair Vergadering van de Raad van Europa), from November 2013
 • rapporteur Brexit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 2016 until 2020 (tot maart 2017 met Marit Maij)
 • voorzitter Contactgroep Duitsland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 December 2017 until 2021
 • rapporteur verongelukken Pools vliegtuig in 2010 (Parlementair Vergadering van de Raad van Europa), 2018
 • lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 30 September 2019 until 21 June 2021
 • rapporteur transparantie EU-informatievoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 21 June 2021
 • lid Tijdelijke Commissie Corona (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 June 2022
 • rapporteur Opdrachtverlening staatscommissie rechtsstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (samen met Inge van Dijk, CDA)
 • rapporteur Europees monetair beleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Utrechts Byzantijns Koor, from December 2013
 • lid Comité van Aanbeveling FAON (erkenning Armeense genocide), from 1 February 2015
 • Lid Comité van aanbeveling van 1915 in Enschede (voor de erkenning van en herdenking van de Sayfo in 1915), from 5 May 2023

6.

Education

Primary education
 • R.K. basisschool "De Wheele" te Borne

Secondary education
 • gymnasium, R.K. Lyceum "De Grundel" te Hengelo (Ov.), from 1986 until 1992

Academic education
 • economie en statistiek, Universiteit van Exeter (VK) en LUISS te Rome (Italië), from 1992 until 1996

Doctorate
 • econometrie, Europees Universiteit Instituut te Florence (Italië), 13 December 2003

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in 2004 samen met Margreeth Smilde woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag
 • Interpelleerde op 29 juni 2011 minister Schippers over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) (32.832)
 • Bracht in 2012 een initiatiefnota uit over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel-klooster en de Aramees sprekende Christenen in Turkije (33.195)
 • Een door hem ingediende motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Weekers vanwege diens antifraudebeleid werd op 15 mei 2013 verworpen. Vóór de motie stemden de fracties van CDA, D66, SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
 • Bracht in 2013 een initiatiefnota uit over (financiële) derivatengebruik (33.741)
 • Bracht in 2014 een initiatiefnota uit over een gele-kaartprocedure over het Nederlandse pensioenstelsel (33.933)
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit over de accijnsopbrengsten (34.135)
 • Bracht in 2015 samen met Agnes Mulder een initiatiefnota uit over late betalingen ('Leverancierskrediet na twee maanden niet langer gratis') (34.172)
 • Bracht in 2016 een initiatiefnota uit over de nadelige gevolgen van het ECB-monetair beleid voor de Nederlandse pensioenfondsen (34.563)
 • Op zijn voorstel werden dertigledendebatten gehouden over onder meer ontwijking van belastingen (belastingnomaden) en de sterk gedaalde dieselverkoop
 • Bracht in 2018 samen met Eppo Bruins (CU) een initiatiefnota uit over het nabestaandenpensioen (34.996)
 • Had samen met Renske Leijten (SP) vanaf 2017 een groot aandeel in het aan het licht brengen van de kinderopvangtoeslagaffaire. Maakte zich sterk voor genoegdoening aan ouders van wie de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag had stopgezet.
 • Interpelleerde op 12 april 2022 staatssecretaris Vijlbrief over uitvoering van een motie over de opschorting van afvalwaterinspecties door de NAM in Twente
 • Bracht in 2022 een initiatiefnota uit over de bescherming van klokkenluiders (36.079)
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 22 mei 2022 over de bemoeienis van het ministerie van VWS met adviezen door het OMT (Outbreak Management Team) tijdens de coronacrisis
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 4 oktober 2022 over de staat van het hotspotarchief COVID-19
 • Bracht in 2022 samen met Laurens Dassen (Volt) een initiatiefnota uit over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (36.101)
 • Bracht in 2022 samen met Khadija Arib (PvdA), Farid Azarkan (DENK), Laurens Dassen (Volt), Sylvana Simons (BIJ1) en Caroline van der Plas (BBB) een initiatiefnota uit over de uithuisplaatsingen na het kinderopvangtoeslagschandaal ('recht doen waar recht ontbreekt') (36.096)
 • Bracht in 2022 een initiatiefnota uit over versterking van de onafhankelijkheid van de rijksinpsectie (36.149)
 • Bracht in 2023 een initiatiefnota uit over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (36.344)
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 31 mei 2023 over het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland
 • In 2023 verwierp de Tweede Kamer een door hem en Sandra Beckerman (SP) ingediende motie van afkeuring van het na de aardbeving in Huizinge in 2012 gevoerde beleid. Tegen stemden VVD, D66, CDA, CU, SGP en FVD.
 • In 2023 werd een door hem met Joost Eerdmans (JA21) en Laurens Dassen (Volt) voorstel aangenomen om in het reglement van orde op te nemen dat de Tweede Kamer bij de (in)formatieopdracht een bepaalde termijn kan opnemen voor de uitvoering daarvan. De termijn kan niet worden verlengd. (35.980)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2010 als lid van de Raad van Europa mede-initiator van een onderzoek naar de oorzaken van kindermisbruik in kerken, scholen en andere instellingen
 • Lid van het Slangenburgberaad, een groep van 250 CDA'ers die zich bezighield met de toekomstige koers van de partij
 • Werd in 2012 dankzij 36.750 voorkeurstemmen gekozen. Was aanvankelijk niet meer gekandideerd en kreeg later plaats 39 op de lijst. In Twente werd voor hem met succes een voorkeursactie gevoerd.
 • Organiseerde in 2014 twee hoorzitting in de Raad van Europa over klokkenluiders met Edward Snowden, die per video werd geïnterviewd
 • Kwam in november 2017 enigszins in opspraak toen bleek dat hij in mei 2017 een nepgetuige van vliegramp MH17 twijfel had laten zaaien over de toedracht van de ramp in een zaal vol nabestaanden. Hij erkende onzorgvuldig te hebben gehandeld en legde het woordvoerderschap in het dossier-MHZ17 neer.
 • Rapporteerde in 2019 aan de Raad van Europa over ondermijning van de Maltese rechtsstaat
 • Werd in 2020 bij de lijsttrekkersverkiezing in het CDA verslagen door Hugo de Jonge. Hij kreeg 49,3 procent van de stemmen, tegen 50,7 procent voor De Jonge.
 • Was tijdens de kabinetsformatie van 2021-2022, tegen zijn wil, onderwerp van gesprek. Tijdens de verkenningsfase van Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, werd op 25 maart 2021 per ongeluk een gevoelig document vastgelegd door persfotografen. Daarop was te lezen: "Pieter Omtzigt, functie elders." Op 1 april 2021 moesten de (inmiddels) oud-verkenners Jorritsma en Ollongren in een debat uitleg geven aan de Kamer. Hierbij werden op aanvraag van de Kamer de stukken en verslagen van de fractievoorzitters met Jorritsma en Ollongren openbaar gemaakt. Hierna ontstond een vertrouwenscrisis toen uit een aantekening van de verkenningsgesprekken bleek dat Mark Rutte (VVD) met de oud-verkenners toch over toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gesproken had. Rutte had dit eerder ontkend.
 • Op 10 juni 2021 kwam een door hem geschreven memo naar buiten waarin hij ernstige kritiek uitte op zijn partij en onthullingen deed over berichten die over hem waren verspreid. Hij stelde onder meer doelbewust te zijn genegeerd door de partijtop en verder was de belofte niet nagekomen dat hij bij een eventueel terugtreden van De Jonge de lijsttrekker zou worden. Ook wees hij op mogelijke beïnvloeding op het programma na een schenking van een miljoen aan het CDA. In een bijlage werden kwalificaties van fractiemedewerkers over hem gemeld als 'psychopaat, teringhond en labiel'. De memo was bedoeld voor de commissie die de verkiezingsnederlaag analyseerde. Op 12 juni zegde hij zijn partijlidmaatschap op en meldde hij na afloop van de periode waarin hij wordt vervangen terug te keren als zelfstandig Kamerlid.
 • Richtte op 19 augustus 2023 de partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) op.

Private life
 • Tijdens de verkiezingscampagne haakte hij in februari 2021 af vanwege oververmoeidheid. Raakte in de loop van maart 2021 overspannen en was daardoor enige maanden uitgeschakeld.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst. Kreeg 342.472 stemmen.

Awards
 • Magnitsky-Award, November 2020
 • Thorbeckeprijs (voor politieke welsprekendheid), 1 July 2022
 • Clara Meijer-Wichmann Penning (Mensenrechtenprijs), 28 October 2022

Membership of societies and associations
lid voetbalvereniging RKSV "EMOS" (Eendracht Maakt Ons Sterk) te Enschede (o.a. coach en vlaggenist)

Hobbies
 • reizen
 • muziek

9.

Publications

Complete listing of publications
 • "Essays in Cointegration Analysis" (dissertatie, 2003)
 • "De grote verplichtstelling", hoofdstuk 10 in Lecq, F. van der en O. Steenbeek, "Kosten en Baten van Collectieve Pensioensystemen, Kluwer (2006)
 • "The slow disappearance of the Syriacs from Turkey and of the Grounds of the Mor Gabriel Monastery" (met M.K. Tozman en A. Tyndall, 2012)
 • "The Magnitsky Case in the Council of Europe”, hoofdstuk in “Why Europe needs a Magnitsky Law" (2013)
 • "Een nieuw sociaal contract" (2021)
 • artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
 • diverse artikelen in Christen-Democratische Verkenningen en dagbladen, onder meer over pensioenen en het migratiebeleid

Speeches
 • Thorbeckelezing, 14 April 2023
 • "De nieuwe volksvertegenwoordiger", Binnenhoflezing, perscentrum Nieuwspoort Den Haag, 6 September 2023

Publications
 • Roel Janssen, "Pieter Omtzigt: in een goed gezinsbeleid is geen plaats voor een fokpremie", NRC Handelsblad, Opinie en Debat, 27 november 2004
 • Tirza van der Graaf, "Pieter Omtzigt is tien jaar Kamerlid", Nederlands Dagblad, 23 november 2013
 • Jelle Brandsma, "Een Twentse terriër die overal op let", Trouw, 4 augustus 2015
 • Emilie van Outeren en Philip de Wit Wijnen, "Een CDA-Kamerlid dat gemaakt is voor de oppositie", NRC Handelblad, 29 september 2015

10.

Family

Marital status
gehuwd, 27 July 2009