Drs. B.J. (Joost) Eerdmans

foto Drs. B.J. (Joost) Eerdmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweets @Eerdmans
Source: Parlement.com.

Joost Eerdmans (1971) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van JA21 i. Hij is fractievoorzitter en politiek leider. De heer Eerdmans was secretaris van burgemeester Opstelten i van Rotterdam en kwam in 2002 voor de LPF in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen van 2006 i stapte hij over naar Eén NL i. Toen die partij geen zetel haalde, kwam er vrij onverwacht een einde aan zijn Kamerlidmaatschap. In 2009-2014 was hij wethouder van Capelle aan den IJssel en in 2014-2018 wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam. In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 werd hij adviseur van Thierry Baudet i, maar in november 2020 kwam het tot een breuk met FVD.

LPF, groep-Eerdmans/Van Schijndel (ex-LPF, ex-VVD), JA21
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Bernard Johannes (Joost)

Place and date of birth
Harderwijk, 9 January 1971

Religious views
Protestants

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), until March 2002
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from March 2002 until 24 August 2004
 • Eén NL, from 23 August 2006
 • Leefbaar Capelle (lokale partij)
 • Leefbaar Rotterdam (lokale partij)
 • FVD (Forum voor Democratie), until 26 November 2020
 • JA21 (Het Juiste Antwoord 21), from 18 December 2020

National political party
groep-Eerdmans/Van Schijndel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 September 2006 until 30 November 2006

3.

Main functions and occupations

 • stagiair en projectmedewerker project parlementaire enquête opsporingsmethoden, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 September 1995 until 1 December 1996
 • secretaris stuurgroep implementatie parlementaire enquête opsporingsmethoden, ministerie van Justitie, from 1 August 1997 until 13 July 1998
 • stafmedewerker directeur-generaal, directoraat-generaal rechtshandhaving, ministerie van Justitie, from 13 July 1998 until 15 July 1999
 • secretaris van burgemeester Opstelten van Rotterdam, from 15 July 1999 until May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 November 2006
 • fractievoorzitter Groep-Eerdmans/Van Schijndel, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 September 2006 until 30 November 2006
 • manager public affairs accountants- en adviesorganisatie "Deloitte", from 1 September 2007
 • wethouder (van verkeer en vervoer; sinds 2010 tevens volkshuisvesting, buitenruimte en beheer) van Capelle aan den IJssel, from 2 March 2009 until 27 March 2014 (namens Leefbaar Capelle)
 • lid gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, from 11 March 2010 until 27 April 2010
 • presentator tv-programma 'Uitgesproken', omroep WNL, from January 2011 until September 2011
 • redacteur omroep WNL, from September 2011 until May 2014
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 27 March 2014 until 15 May 2014
 • wethouder (van veiligheid, buitenruimte, dierenwelzijn en bestuurlijke vernieuwing.) van Rotterdam, from 15 May 2014 until 5 July 2018
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 29 March 2018 until 8 April 2021
 • fractievoorzitter JA21, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 March 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

4.

Party political functions

Summary
 • politiek leider JA21, from 18 December 2020
 • lid bestuur Wetenschappelijk Instituut JA21, from 2021
 • voorzitter Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie JA21, from 19 October 2022

Previous
 • redacteur CDA-magazine
 • lid beweging "Confrontatie met de Toekomst", CDA
 • secretaris programmacommissie CDA, gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam, 1998
 • lid werkgroep beleidsplan 2000+, CDA Gelderland, from November 2001 until 2002
 • voorzitter focusgroep CDA-programmacommissie Provinciale-Statenverkiezingen Gelderland, from December 2001 until 2002
 • fractiesecretaris LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 2002 until 28 August 2002
 • vicefractiesecretaris LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 August 2002 until 17 October 2002
 • fractiesecretaris LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 October 2002 until 20 September 2006
 • voorzitter LPF-denktank politie/justitie
 • fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, gemeenteraad van Rotterdam, from March 2014 until May 2014
 • fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, gemeenteraad van Rotterdam, from March 2018 until 8 April 2021

Leading candidate on list
 • lijsttrekker Leefbaar Rotterdam, gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, 2014
 • lijsttrekker Leefbaar Rotterdam, gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, 2018
 • lijsttrekker JA21, Tweede Kamerverkiezingen 2021, from 7 January 2021 until 17 March 2021
 • lijsttrekker JA21, Tweede Kamerverkiezingen 2023, from 1 October 2023 until 23 November 2023

5.

Other positions

Current
 • lid bestuur Thorbeckebestuur
 • eigenaar Joost Eerdmans Producties, from 2018
 • lid Jury Pim Fortuyn Prijs, from 3 April 2023

Previous
 • voorzitter leerlingenvereniging, Christelijk College "Nassau-Veluwe" te Harderwijk, from September 1987 until September 1989
 • penningmeester faculteitsvereniging bestuurskunde, from September 1990 until September 1991
 • voorzitter politiewerkgroep Rotterdam, from March 1996 until December 1997
 • adviseur (eerder voorzitter) FUTUR, landelijke vereniging van ambtenaren tot 35 jaar, from 1998
 • lid algemeen bestuur VoM (Vereniging voor Overheidsmanagement), from December 2001 until 2002
 • lid bestuur Haagse dierenbescherming, from February 2002 until November 2002
 • voorzitter Burgercomité tegen Onrecht (behartiging van de belangen van slachtoffers en nabestaanden van misdrijven), from 31 August 2009 until 3 April 2023
 • medewerker tv-programma "TROS RegelRecht", 2010
 • presentator programma's Uitgesproken WNL, WNL Avondspits en BNR Peptalk, from 5 January 2011 until 1 January 2014

Derived functions
 • lid Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, from 1 November 2002
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 March 2003 until 27 August 2003
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 May 2002 until 30 November 2006

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Stichting Aandacht doet Spreken (slachtoffers van geweld), around April 2006

6.

Education

Secondary education
 • v.w.o., Christelijk College "Nassau-Veluwe" te Harderwijk, from August 1983 until May 1989

Academic education
 • bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, from September 1989 until August 1995

Post-academic education
 • public administration School for Public and Environmental Affairs, Indiana University te Bloomington (VS), from January 1993 until June 1993
 • politierecht

Internships
 • stage hoofdafdeling bestuurszaken, afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, gemeente Zoetermeer, from March 1995 until June 1995

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Pleitbezorger van zwaardere bestraffing van deelname aan terroristische organisaties, illegaal wapenbezit en ernstige dierenmishandeling
 • Diende in 2002 samen met zijn fractiegenoot Olaf Stuger een initiatiefwetsvoorstel in over het invoeren van een minimumstraf voor moord en doodslag. Het voorstel werd in 2006 ingetrokken. (28.640)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in om de maximumstraf voor verboden wapenbezit te verhogen. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat het beoogde doel via amendering van het wetsvoorstel herijking strafmaxima gerealiseerd was. (28.677)
 • Interpelleerde op 24 juni 2003 de ministers Donner en Remkes over winkelcriminaliteit (28.975)
 • Diende in 2004 samen met Geert Wilders (Groep-Wilders) een initiatiefwetsvoorstel in om civielrechtelijk optreden tegen organisaties die bij plannen tot verstoring van de openbare orde misbruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap (29.757)
 • Diende in 2004 en 2005 moties van wantrouwen in tegen minister Donner naar aanleiding van incidenten met TBS'ers die zich aan hun verlof hadden onttrokken. Beide moties werden verworpen.
 • Diende in 2006 samen met Aleid Wolfsen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen en over het strafmaximum voor het doden van andermans dieren. De verdediging van het voorstel werd in 2006 overgenomen door de heer Waalkens (PvdA). (30.511)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag. De verdediging werd in 2006 overgenomen door PVV'er Raymond de Roon. (30.659)

Dissenting voting behaviour
 • Stemde in 2022, anders dan zijn twee fractiegenoten, vóór het initiatiefwetsvoorstel-Paternotte c.s. over afschaffing van de vijf dagen bedenktijd voor de afbreking van zwangerschappen

aangemelde gegevens

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bracht tot nu toe zeven aanvalsplannen uit (over criminaliteit, bureaucratie, tbs, wapengeweld, rechtssysteem, de politie en de werkwijze van de Kamer)
 • Bracht in 2003 een zwartboek uit over het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn
 • Publiceerde in 2005 een handleiding voor het geval er een terroristische aanslag zou plaatsvinden
 • Werd op 20 september 2006 door de leiding van de LPF gevraagd zijn zetel op te geven, vanwege zijn Tweede-Kamerkandidatuur voor Eén NL. De Kamervoorzitter deelde mee dat hij zich per 25 september had aangesloten bij de Groep-Van Schijndel.

Campaign trail
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de LPF-kandidatenlijst
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van EénNL, maar werd niet gekozen

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, March 2023 (gekozen met voorkeurstemmen; niet aanvaard)

Pseudonyms and nicknames
DJ Jopie (als d.j. in Nieuwspoort)

Awards
 • Pim Fortuyn-Award (voor meest 'Fortuynlijke' politicus), 2003
 • Thorbeckeprijs 2005 (voor politieke welsprekendheid)

Membership of societies and associations
Oud-lid Rotterdamse studentenvereniging "Sanctus Laurentius"

Hobbies
 • sport (tennis en hardlopen)
 • piano
 • cabaret

9.

Publications

Complete listing of publications
"10 jaar Zonder Pim. Over de erfenis van Fortuyn" (met Martijn van Winkelhof, 2012)

Publications
 • "De coming-out van de ambtenaar", in: "HP/De Tijd", 10 augustus 2001
 • "Beter imago moet jongeren naar de overheid lokken", in: "Staatscourant", 24 augustus 2001
 • "Met genuanceerde opinies kun je de grachten vullen", in: "De Volkskrant", 25 juli 2003
 • "Ik wil gehoord worden", in: "Nieuwe Revu", 5 februari 2004
 • "Ik word hier horendol!", in: "Katholiek Nieuwsblad", 18 juni 2004
 • "Pim Fortuyns vaandeldrager", in: "Elsevier", 10 juli 2004
 • "Wat een slap land", in: "De Volkskrant", 8 januari 2005
 • "Het beste voor een land is een goede dictator", in: "HP/De Tijd", 19 januari 2005
 • "Huber en Zandberg ontmoeten J. E.", in: "Panorama", 9 februari 2005
 • "We leven in een slap land", interview met Meindert van der Kaaij, Trouw (de Verdiepening), 16 aug. 2005
 • "Lekker gewerkt?", Intermediair, 1 september 2005
 • "De communicatie van een politicus", Communicatie, september 2005
 • "Huisarrest", Sensor, november 2005
 • "Een politicus moet dicht bij zichzelf blijven", Nederlands Dagblad, 26 november 2005
 • "Waakhonden in de Kamer zijn altijd nodig", CDA-krant, 3 december 2005
 • "Beste wensen van Joost Eerdmans", Aktueel, december 2005
 • "Bernard Johannes Eerdmans", Benoordenhout, december 2005
 • "De wereld van Joost Eerdmans", Onze Wereld, februari 2006
 • "Eerdmans-Pastors: de zonen van Pim", Metro, 7 maart 2006
 • "Wat zal de toekomst brengen", AD, 14 augustus 2006
 • Nieuwe Revu, 26 oktober 2006
 • M. Knapen, "Het voorlopige afscheid van een ik-politicus", Staatscourant, 5 januari 2007

10.

Family

Marital status
gehuwd