Mr. Th.C. (Thom) de Graaf

foto Mr. Th.C. (Thom) de Graaf
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Raad van State
Source: Parlement.com.

Thom de Graaf (1957) is sinds 1 november 2018 vicepresident van de Raad van State i. Daarvoor was hij van 7 juni 2011 tot 20 september 2018 Eerste Kamerlid voor D66. Van juni 2015 tot juni 2018 was hij tevens fractievoorzitter. In 2007-2012 was hij burgemeester van Nijmegen en van 1 februari 2012 tot 26 september 2018 was hij voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De heer De Graaf werd op jonge leeftijd gemeenteraadslid in Leiden en was daarnaast topambtenaar op Binnenlandse Zaken. In 1994 werd hij Tweede Kamerlid. Hij was lid van de enquêtecommissie IRT. In 1997 volgde hij Wolffensperger i op als fractievoorzitter en hij leidde de D66-fractie tijdens paars II i en Balkenende I i, maar stapte na de verkiezingsnederlaag van 2003 op. Keerde in het kabinet-Balkenende II i terug als vicepremier en minister voor Bestuurlijke vernieuwing. Zag in 2005 zijn voorstel voor de gekozen burgemeester stranden in de Senaat en trad toen af.

D66
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister, viceminister-president, vicepresident Raad van State, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Thomas Carolus (Thom)

Place and date of birth
Amsterdam, 11 June 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1977 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend directeur, directie Politie, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1991 until May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 27 May 2003
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 November 1997 until 6 May 1998
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 May 1998 until 22 January 2003
 • minister zonder portefeuille (minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties), tevens viceminister-president, from 27 May 2003 until 23 March 2005
 • adviseur bij PricewaterhouseCoopers, from 2006 until January 2007 (drie dagen per week)
 • burgemeester van Nijmegen, from 8 January 2007 until 1 February 2012
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 20 September 2018
 • voorzitter Vereniging Hogescholen, from 1 February 2012 until 26 September 2018 (voorheen HBO-raad, belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland)
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 26 June 2018
 • vicevoorzitter Raad van State, from 1 November 2018 (beëdigd 29 oktober 2018)

Responsibilities as minister
 • Hield zich als minister behalve met staatkundige vernieuwing (kiesstelsel, referendum, dualisering, gekozen burgemeester, Grondwet) en Koninkrijksrelaties ook bezig met grotestedenbeleid en kwaliteit van de Rijksdienst

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Advies Carnegie Stichting, from 2020
 • voorzitter Raad van Toezicht stichting Nederlands Openlucht Museum, from March 2021

Previous (2/54)
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds, from 2017 until 1 November 2018
 • voorzitter Jury Libris Geschiedenisprijs 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 21 June 2011 until 20 September 2018
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 June 2015 until 26 June 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met binnenlandse zaken, politie en Antilliaanse zaken en later ook met buitenlandse zaken en Europese zaken
 • Hield zich in de Eerste Kamer behalve met algemene politieke vraagstukken bezig met binnenlandse zaken, Koninkrijksrelaties, Europa, defensie en immigratie en asiel

Policy-making activities as minister (3/7)
 • Bracht in mei 2004 de Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving uit over evenwicht in de onderlinge verhouding tussen de klassieke grondrechten (29.614)
 • Diende in november 2004 het wetsvoorstel Wet verkiezing burgemeester in. Dit wetsvoorstel beoogde uitwerking te geven aan de herziene Grondwet (op het moment van indiening was een voorstel in tweede lezing aanhangig bij de Eerste Kamer). De verkiezing zou plaatsvinden op basis van absolute meerderheid, waarbij zo nodig een tweede ronde moest worden gehouden. (29.865)
 • Diende in februari 2005 het wetsvoorstel Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer in. Dit beoogde een tweestemmenstelsel in te voeren, waarbij kiezers zowel een landelijke als regionale stem zouden uitbrengen. Het voorstel werd in februari 2006 door zijn opvolger Pechtold ingetrokken. (29.986)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2005 een herziening van de Grondwet in het Staatsblad, waardoor het voor volksvertegenwoordigers mogelijk wordt zich bij zwangerschap of langdurige ziekte tijdelijk te laten vervangen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was in 2003 kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, maar werd verslagen door de aftredende Kamervoorzitter Weisglas. Kreeg bij de eerste stemmingsronde 37 en bij de tweede stemmingsronde 17 van de 145 stemmen.
 • Was in 2003 bij de onderhandelingen in de kabinetsformatie samen met Bert Bakker secondant van Boris Dittrich
 • Maakte op de avond van 23 maart 2005 zijn aftreden als minister bekend, nadat een dag eerder de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot het uit de Grondwet halen van de Kroonbenoeming van de burgemeester had verworpen. Bij zijn besluit speelde ook mee, dat er voor hem, na overleg in de coalitie, onvoldoende zicht bestond op het tot stand brengen van een hervorming van het kiesstelsel.

Campaign trail
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Mark Koster, "Een saaie Van Mierlo", Intermediair, 21-25 mei 2000
 • René Moerland, "'Ik staar niet uit het raam en ik slaap goed, dank u. Maar ik ben wel boos'", NRC Handelsblad, 9 april 2005
 • "'Wereld is veranderd, maar aparte rol burgemeester blijft'", interview door Leo Mudde, VNG-Magazine, januari 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.