Drs. H. (Harry) van Bommel

foto Drs. H. (Harry) van Bommel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL
Source: Parlement.com.

Spraakmakend buitenland-woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, die zich met veel verve in debatten over vredesmissies en Europese zaken mengde. Toonde grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en maakte zich sterk voor de Palestijnse zaak. Speelde verder in 2005 een prominente rol bij het verzet tegen de Europese Grondwet en was pleitbezorger van een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Amerikaanse inval in Irak. Was voor hij in 1998 Kamerlid werd docent Nederlands en Engels en beleidsmedewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Daarnaast was hij, als eerste SP'er, gemeenteraadslid in Amsterdam.

SP
in de periode 1998-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Henricus (Harry)

Place and date of birth
Helmond, 24 June 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from November 1986 until December 2017

3.

Main functions and occupations

 • leraar Nederlands en Engels, ROC Amsterdam, from November 1992 until May 1994
 • beleidsmedewerker SP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from May 1994 until May 1998
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 12 April 1994 until 13 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 March 2017
 • strategisch bestuursadviseur, gemeente Zwolle, from November 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • trainer, verkiezingswaarnemer

Previous (2/4)
 • columnist ikvader.nl, from August 2004 until 2006
 • columnist dagblad "Spits", from September 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/13)
 • lid Nederlandse delegatie COSAC te Nicosia, 14, 15 en 16 oktober 2012
 • lid Nederlandse delegatie COSAC te Rome, 30 november - 1 december 2014

Honorary positions (2/10)
 • lid comité van aanbeveling RIS-project t.b.v. onderwijs in het binnenland van Suriname
 • ambassadeur ontwikkelingsorganisatie Healthet TPO

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Nam in Moskou deel aan verkiezingswaarneming bij de Doemaverkiezingen van 2 december 2007
 • Interpelleerde op 31 januari 2008 staatssecretaris Timmermans over het Europafonds (31.336)
 • Interpelleerde op 27 februari 2008 minister-president Balkenende en minister Verhagen over een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak (31.367)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd in 2004 uitgeroepen tot niet-roker van het jaar
 • Speelde in 2005 een prominente rol in de Nee-campagne tegen de Europese Grondwet
 • In 2009 werd in de Iraakse plaats Rezgari een plantsoen naar hem vernoemd vanwege zijn inspanningen om de Nederlandse gifgashandelaar Frans van A. veroordeeld te krijgen.

Anecdotes and citations
 • Toen hij tot verrassing van de Voorzitter eens het woord voerde in een debat over megastallen zei hij tegen haar: "Als er stront aan de knikker is, word ik ingehuurd."

Campaign trail
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de SP-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Leon Verdonschot, "Als het gaat om een millimeter meer of minder, sla mij dan maar over", Nieuwe Revu, voorjaar 2002

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.