H.J. (Henk) Lankhorst

foto H.J. (Henk) Lankhorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

PSP'er die afkomstig was uit de kring van de vooroorlogse CDU i en in de jaren zestig hét gezicht van zijn partij was. Medeoprichter van de PSP. Maakte vanaf 1959 deel uit van de PSP-Tweede Kamerfractie en werd daarvan in 1962 voorzitter. Plichtsgetrouw en nauwgezet; beminnelijk in de omgang en daardoor, ondanks zijn radicale standpunten, gewaardeerd door zijn collega-Kamerleden. Was een goed organisator. Kreeg later in zijn partij het verwijt dat hij niet fel genoeg was. Bedankte voor het Tweede Kamerlidmaatschap en stapte in 1969 over naar de Eerste Kamer.

PSP
in de periode 1959-1971: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Johannes (Henk)

Place and date of birth
Amsterdam, 18 April 1914

Place and date of death
Amsterdam, 24 May 1976

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDU (Christelijk-Democratische Unie), from 1932 until 1946
 • CDVP (Christen-Democratische Volkspartij), from 1945 until 1946
 • Socialistische Unie, from 7 March 1950 until January 1957
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), from 27 January 1957

3.

Main functions and occupations

 • werkloos, 1932
 • administratief medewerker, makelaars- en assurantiekantoor "Steenwinkel en Van der Valk", from 1932 until 1948
 • firmant, firma "Recourt en Lankhorst", verzekeringsmakelaars, from 1948 until 1959
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 1 July 1958 until June 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 1 June 1969
 • fractievoorzitter PSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 April 1962 until 1 June 1969
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1969 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • penningmeester Centraal Steunfonds voor hulp aan principiële dienstweigeraars
 • lid Contact Commissie Dienstweigeringswet, around 1959 and still in 1967

Derived functions
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 September 1966 until 1 June 1969 (vijfde ondervoorzitter)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor zaken rakende Suriname en de Nederlandse-Antillen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1969 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met defensie, dienstplicht en volkshuisvesting en was daarnaast woordvoerder bij debatten over het algemene regeringsbeleid
 • Nam in maart 1965 het initiatief om de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer te aansluiten bij de oproep aan de Duitse Bondsdag om de vervolgbaarheid van oorlogsmisdaden niet te laten verjaren. Een door alle fractievoorzitters ondertekende motie daarover werd aangenomen.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Medeoprichter van de PSP
 • Werd in 1969 aanvankelijk niet gekozen tot lid van de Eerste Kamer, omdat enkele PSP-Statenleden op D.A. Noordewier stemden. Die nam zijn benoeming echter niet aan.

Private life
 • Na het overlijden van zijn vader in 1938 moesten de oudere broers de kost verdienen

Anecdotes and citations
 • Hoewel zijn grootmoeder aan het Hof van koningin Emma diende, was hij een overtuigd republikein.

Campaign trail
 • Was in 1954 tweede op de kandidatenlijst voor de Socialistische Unie bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland
 • Werd in 1969 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Publications

Publications
 • G. Puchinger, "Hergroepering der partijen?" (1968), 247
 • "Gedenkboek 25 jaar PSP" (1982)
 • "Omstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP" (1987)
 • Paul Denekamp, "Lankhorst, Hendrik Johannes (1914-1976)", in Biografisch Woordenboek van Nederland (elektronische versie)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-H.J. Lankhorst, IISG

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.