H. (Hendrik) Koekoek

foto H. (Hendrik) Koekoek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: G. Puchinger, "Hergroepering der politieke partijen?
Source: Parlement.com.

Voorman van de Boerenpartij. Bekend, kleurrijk, maar ook omstreden Tweede Kamerlid. Leider van de 'Vrije Boeren' die zich keerden tegen regulering van de landbouw via de PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie). Kreeg midden jaren zestig ook steun van andere ontevreden kiezers en wist zodoende met zijn partij in 1963 drie en in 1967 zeven zetels te behalen. Riep in eigen gelederen weerstanden op, zeker toen hij leden met een besmet oorlogsverleden verdedigde, en kreeg in de jaren zestig geregeld te maken met afsplitsingen. Reageerde op kritiek veelal met persoonlijke aanvallen op politieke tegenstanders. Werd als Kamerlid nauwelijks serieus genomen.

Boerenpartij
in de periode 1963-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Hendrik (Hendrik)

Place and date of birth
Hoogeveen, 22 May 1912

Place and date of death
Bennekom (gem. Ede), 8 February 1987

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 1956 (reeds lid voor de Tweede Wereldoorlog)
 • Nederlandse Oppositie Unie
 • Boerenpartij, from 1958 until 1981
 • RVP (Rechtse Volkspartij), from 1981

3.

Main functions and occupations

 • veehouder te Lienden, from 1943 until 1952 (op boerderij schoonvader)
 • veehouder te Bennekom, from 1952 until 1963
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 6 June 1962 until 5 June 1963
 • lid gemeenteraad van Ede, from 4 September 1962 until 1 September 1970
 • fractievoorzitter Boerenpartij Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1963 until 9 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 10 June 1981

Internment
gevangenschap te Scheveningen en Utrecht en in Duitsland, 1943 (zeven maanden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter BVL (Bond voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw), from 1948 until 1968 (op 1 november 1946 door hem opgericht)
 • hoofdredacteur "De Vrije Boer"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/14)
 • Werd in 1979 veroordeeld tot f 100,- boete of een week voorwaardelijke hechtenis voor het verwaarlozen van enkele Shetlandpony's
 • Was op 30 april 1980 zonder opgaaf van redenen afwezig bij de inhuldiging van koningin Beatrix. Mogelijk was dat omdat hij na twaalf jaar Kamerlidmaatschap niet de gebruikelijke ridderorde had gekregen.
 • Na zijn overlijden werd hij niet in de Tweede Kamer herdacht

Anecdotes and citations
 • Toen hij in 1976 tijdens het debat over het niet-doorgaan van een order voor de levering van reactorvaten in Zuid-Afrika geen gelegenheid kreeg te interrumperen, riep hij met zijn bekende Drentse accent: "Ik krijg nooit geen beurt!"

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, June 1970 (bedankt)

Pseudonyms and nicknames
"Boer Koekoek"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • K. Baartmans, "Boer Koekoek" (1966)
 • C.H. Veenstra, "Hendrik Koekoek. 1912-1987, Politicus", in: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel III, 86
 • I. Terluin, "100 jaar boer Koekoek" (2012)
 • W. Slagter, "Koekoek, Hendrik (1912-1987)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 260
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.