Implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender
Onderstaande overzichten tonen de consultatiedocumenten en de reacties op de internetconsultatie bij het pre-dossier:

1.

Consultatiedocumenten

DatumTypeTitel
15-04-07 Overig 7. Bedrijfseffectentoets implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen bij Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-07 Overig 8. Integraal Afwegingskader implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen bij Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-03 Concept regeling Conceptwetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 ivm aanbestedingsrichtlijnen
15-04-03 Ontwerp toelichting Conceptmemorie van toelichting wijziging Aanbestedingswet 2012 ivm aanbestedingsrichtlijnen
15-04-03 Overig 1. Transponeringstabel richtlijn 2014/23/EU
15-04-03 Overig 2. Transponeringstabel richtlijn 2014/24/EU
15-04-03 Overig 3. Transponeringstabel richtlijn 2014/25/EU
15-04-03 Overig 4. Toelichtend document internetconsultatie implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-03 Overig 5. Geconsolideerd conceptwetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 ivm aanbestedingsrichtlijnen
15-04-03 Overig 6. Eindrapport Lasteneffecten implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

2.

Reacties van organisaties

DatumTitel
15-05-13 Reactie van: VNG en IPO (mw. mr. Y. Ditters) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-13 Reactie van: Vrije Universiteit (Prof.mr. C.E.C. Jansen) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-05 Reactie van: NEVI (T. van Geijlswijk) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-05 Reactie van: Nederland ICT (Mr. E.M.B. Arends) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-05 Reactie van: Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (mr. A.L. Appelman) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-05 Reactie van: Paulussen Advocaten (Mr. KMJA Smitsmans) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-05 Reactie van: Unie van Waterschappen (mr. H. van Meer) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-05 Reactie van: VNO NCW/MKB-Nederland (drs E.R. Rodenhuis) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Alliander N.V. (Mevr A.E.S. Van der Kamp-Voorbrood) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Brink Management & Advies (J Ponte) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Combined Business Power (CBP) B.V. (mr. S.C. Dijksma) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: EMVI-Research (ir JC Kuiper) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Flex-Beheer (MP Bassie) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Gemeente Hoorn namens gemeenten Noord Holland-Noord en GGD Hollands Noorden (M. van Zanten) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Gemeente Zaanstad (R. J. den Dulk) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Houthoff Buruma (mr. G. 't Hart) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Koninklijke OnderhoudNL (Dr. P.P.M. Raasveld) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: OSB (drs. C.N. Koch) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Organisatie voor Erkende Verhuizers / PPV (mr. A.K. Vis) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: ProRail (mr. E.J. van Etten-van den Brink) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Schiphol Group (mr. E.C. Keulen) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Technische Universiteit Eindhoven (drs I.J.F. Bevers) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-04 Reactie van: Vereniging van Waterbouwers (mr mevrouw FR van Dongen) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-02 Reactie van: Instituut voor Bouwrecht (Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-01 Reactie van: BOVAG (P. Niesink) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-01 Reactie van: NVM (mr C.M.H. Vlaanderen) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-01 Reactie van: Social Enterprise NL (S Panhuijsen) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-01 Reactie van: Stichting Marktwerking Installatietechniek (mr. M.C.A. van Deurzen) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-01 Reactie van: ToornendPartners (ir. R.A.W. van Gemert) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-05-01 Reactie van: Transport en Logistiek Nederland (drs. J.S. Boonstra) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: Architectuur Lokaal (dr. mr. M.A. Geertse) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: CROW (Ir. A.J. van Leest) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: Electronics Watch (Drs P Overeem) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: NEPROM (J. Fokkema) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: Provincie Noord-Holland (Mr. Drs. A. Truggelaar) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: SOMO - Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Drs P Overeem) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: Vebego (D.A. Kockelkoren) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-30 Reactie van: provincie Zuid-Holland (drs. C.P. de Groot) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-29 Reactie van: Social Enterprise NL (S Panhuijsen) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-26 Reactie van: Megaborn (ir NA van Amstel) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-22 Reactie van: Bond van Nederlandse Architecten BNA (mr. P.A.T.N. van Thiel-Wortmann) bij: Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen

3.

Consultatieverslag

DatumTitel
15-04-07 7. Bedrijfseffectentoets implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen bij Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen
15-04-07 8. Integraal Afwegingskader implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen bij Implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen