Workflow bij 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing)