Workflow bij 35144 - Initiatiefvoorstel Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers (Grondwet, 1e lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender