Nieuws bij 35144 - Initiatiefvoorstel Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers (Grondwet, 1e lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender