Nota's van wijziging en amendementen bij 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
2004-06-30 18 Tweede nota van wijziging
2004-06-14 8 Nota van wijziging
2004-05-25 5 Nota van verbetering

Amendementen en subamendementen