Bijlagen bij COM(2018)324 - Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)324 - Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage I.
(13) Zaak C-64/16, punten 32-36.
(14) Zaak C-64/16, punten 40-41.