Bijlagen bij COM(2013)96 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage

Aan bijlage III bij Verordening (EG) nr. 562/2006 wordt het volgende deel D toegevoegd:

“DEEL D

Deel D1: doorgangen met automatische grenscontrole voor EU/EER/CH-burgers

EU/EER/CH-burgers

Sterren niet vereist voor Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

Deel D2: doorgangen met automatische grenscontrole voor onderdanen van derde landen

Onderdanen van derde landen

Sterren niet vereist voor Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

Deel D3: doorgangen met automatische grenscontrole voor alle paspoorten

ALLE PASPOORTEN

Sterren niet vereist voor Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland"

[1]               PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1.

[2]               PB L 405 van 30.12.2006, blz. 1.