Spotprent kabinet Drees IV
Na een lange formatieperiode kwam er een nieuw kabinet. Nou ja, nieuw? De tekenaar meent dat er niet zoveel nieuw is. Slechts vier nieuwe ministers t.o.v. het vorige kabinet; de tekenaar lijkt te willen zeggen dat een zo lange formatie dan ook niet nodig was geweest. zichtbare personen: Dr. W. Drees , Mw. Dr. M.A.M. Klompé, Dr. I. Samkalden, Mr. A.A.M. Struycken