Toelichting bij COM(2021)149 - Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende de vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 22.3.2021

COM(2021) 149 final