Toelichting bij COM(2020)805 - Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake wijziging van Verordening mbt samenwerking met het EOM en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 8.12.2020

COM(2020) 805 final