Toelichting bij COM(2015)173 - Standpunt van de Raad over de vaststelling van een Verordening tot wijziging van Verordening 1346/2000 betreffende insolventieprocedures

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 13.4.2015 COM(2015) 173 final