Toelichting bij COM(1995)125 - Wijziging van Verordening 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Avis juridique important

|
51995PC0125

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie /* COM/95/125DEF - CNS 95/0099 */

Publicatieblad Nr. C 143 van 09/06/1995 blz. 0025