Artikelen bij COM(2024)194 -

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2024)194 - .
document COM(2024)194
datum 20 juni 2024


Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen tijdens de 119e zitting van de Ledenraad van 18 tot en met 25 juni 2024 of in het kader van een vóór zijn volgende gewone zitting van november 2024 in te leiden procedure waarbij de Ledenraad besluiten aanneemt door middel van correspondentie, is vermeld in de bijlage.

Artikel 2

De vertegenwoordigers van de Unie in de Ledenraad van de IOR kunnen technische aanpassingen in andere methoden of documenten van de IOR zonder verder besluit van de Raad goedkeuren indien die technische aanpassingen het gevolg zijn van wijzigingen in verband met de herziening van de handelsnorm voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven als bedoeld in de bijlage.

Artikel 3

Wanneer vóór of tijdens de 119e zitting van de Ledenraad nieuwe wetenschappelijke of technische informatie wordt gepresenteerd die gevolgen kan hebben voor het in artikel 1 bedoelde standpunt, verzoeken de vertegenwoordigers van de Unie dat de aanneming van de besluiten tot wijziging van de handelsnorm voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven en van de methode voor de organoleptische beoordeling van olijfolie van eerste persing en de methode voor de bepaling van het gehalte aan wassen en ethylesters van vetzuren door middel van capillaire gaschromatografie, wordt uitgesteld totdat het standpunt van de Unie is bepaald op basis van die nieuwe informatie.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Commissie.