Advies Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk (blanco) - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 februari 2020
kalender

34702

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk is niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).