Advies Raad van State van het Koninkrijk (blanco) - Veranderingen in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 1 april 2020
kalender

Advies Raad van State van het Koninkrijk (blanco) - Veranderingen in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

26242

Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk is niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).