Motie Krol/Klein over een overbruggingsregeling die door sociale partners gedragen wordt - Verhoging AOW-leeftijd - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 april 2017
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

32 163

Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 27

MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN KLEIN

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer kennis heeft genomen van de contouren overbruggingsregeling AOW;

overwegende dat mensen, na reeds volledig aan de opbouw te hebben bijgedragen, kunnen worden geconfronteerd met een inkomensgat dat kan oplopen tot twee jaar;

overwegende dat de schadepost maximaal € 33.000 kan bedragen en dat deze, op grond van de huidige contouren overbruggingsregeling, niet bij elkaar te sparen is;

constaterende dat een overbruggingsregeling uitgaande van deze contouren tot een maatschappelijk ongewenst resultaat zal leiden;

verzoekt de regering, een overbruggingsregeling te ontwerpen die gedragen wordt door sociale partners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol Klein


 
 

2.

Meer informatie

32163 - Verhoging AOW-leeftijd
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.