Motie van de leden Krol en Klein over een overbruggingsregeling die door sociale partners gedragen wordt - Verhoging AOW-leeftijd - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 18 april 2014
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 20122013

32 163

Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 27

MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN KLEIN

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer kennis heeft genomen van de contouren overbruggingsregeling AOW;

overwegende dat mensen, na reeds volledig aan de opbouw te hebben bijgedragen, kunnen worden geconfronteerd met een inkomensgat dat kan oplopen tot twee jaar;

overwegende dat de schadepost maximaal € 33.000 kan bedragen en dat deze, op grond van de huidige contouren overbruggingsregeling, niet bij elkaar te sparen is;

constaterende dat een overbruggingsregeling uitgaande van deze contouren tot een maatschappelijk ongewenst resultaat zal leiden;

verzoekt de regering, een overbruggingsregeling te ontwerpen die gedragen wordt door sociale partners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol Klein


2.

Originele weergave

1 / 1
afbeelding document
 
 

3.

Meer informatie

32163 - Verhoging AOW-leeftijd