De context van het veiligheidsonderzoek burgerluchtvaart Nederland (bijlage bij 31936,nr.117) - Remmende Voorsprong - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 april 2017
kalender

1.

Originele weergave

afbeelding document
 
 

2.

Meer informatie

24 okt
'12
Brief regering; Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: Remmende Voorsprong - Luchtvaartbeleid

31936, nr. 117
31936 - Luchtvaartbeleid
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.