33324 - Wet lokaal spoor - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 8 februari 2016
kalender
Dit wetsvoorstel werd op 16 juli 2012 ingediend door de minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen-Maas Geesteranus i.
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de regels inzake de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen te moderniseren en de verantwoordelijkheid van de decentrale overheden voor de lokale spoorweginfrastructuur vast te leggen.

1.

Volledige titel

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor)

 

2.

Documenten

(19 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 13 december 2013, bekendmaking wet, Stb. 2013, 528    
Wet van 10 juli 2013, houdende regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) -
 
1 12 juli 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33324; ...     HEK20122013-33-14
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 2 juli 2013) -
vergadering: 2 juli 2013
 
1 9 juli 2013, behandeling, 33324; ...     HEK20122013-35-3
Behandeling van het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) (33423); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) (33478); het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie) (33510); het wetsvoorstel Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) (33324); en andere wetsvoorstellen
vergadering: 9 juli 2013
 
1 9 juli 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33324; ...     HEK20122013-35-17
Lijst van besluiten (dinsdag 9 juli 2013) -
vergadering: 9 juli 2013
 
1 2 juli 2013, eindverslag, nr. B     KST33324B
Eindverslag
 
1 2 juli 2013, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33324A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 20 juni 2013, behandeling, 33324     HTK20122013-98-3
Afhandeling als hamerstuk van een wetsvoorstel
vergadering: 20 juni 2013
 
2 29 mei 2013, nota van wijziging, nr. 10     KST3332410
Tweede nota van wijziging
 
2 29 mei 2013, nota naar aanleiding van het nader verslag, nr. 9     KST333249
Nota naar aanleiding van het nader verslag
 
2 22 april 2013, nader verslag, nr. 8     KST333248
Nader verslag
 
2 7 maart 2013, nota van wijziging, nr. 7     KST333247
Nota van wijziging
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33324; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
2 31 januari 2013, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST333246
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 2 november 2012, verslag, nr. 5     KST333245
Verslag
 
2 13 september 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33324; ...     HTK20112012-104-16
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 4 juli 2012) -
vergadering: 4 juli 2012
 
2 16 juli 2012, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST333244
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 16 juli 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST333243
Memorie van toelichting
 
2 16 juli 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST333242
Voorstel van wet
 
2 16 juli 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST333241
Koninklijke boodschap
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het wetsvoorstel, de bij het dossier betrokken ministeries en Tweede Kamercommissies, het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.