33207 - Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 14 februari 2016
kalender
Dit wetsvoorstel werd op 22 maart 2012 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamp i.
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het gewenst is in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en de bestrijding van misbruik en fraude de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

 

2.

Documenten

(60 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 9 januari 2015, bijlage bij nr. E     BLG442559
Rapportage De boete belicht (bijlage bij 33207,nr.E) -
 
1 9 januari 2015, bijlage bij nr. E     BLG442558
Brief aan Tweede Kamer van 16 december 2014 (bijlage bij 33207,nr.E) -
 
1 9 januari 2015, brief, nr. E     KST33207E
Brief inzake Fraudewet, onderzoek Nationale ombudsman, uitspraak CRvB en aanbieding rapport Inspectie SZW
 
2 11 november 2013, verslag van een algemeen overleg, 17050, nr. 448     KST17050448
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 oktober 2013, over handhaving - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
vergadering: 31 oktober 2013
 
2 24 mei 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33207; ...     HTK20122013-62-10
Lijst van ingekomen stukken (donderdag 14 maart 2013) -
vergadering: 14 maart 2013
 
1 9 april 2013, presentie en opening, 33318; 23908, AQ, AR, AS; 33339, A; 33361, A; 33486, A; 33487, A; 33492, A; 33517, A; 33518, A; 33521, A; 33524, A; 33543, A; 33559, A; 33560, A     HEK20122013-21-1
Presentie en opening (dinsdag 19 maart 2013) -
vergadering: 19 maart 2013
 
2 24 januari 2013, regeling van werkzaamheden, ...; 33207, 15; ...     HTK20122013-44-6
Regeling van werkzaamheden (donderdag 24 januari 2013) -
vergadering: 24 januari 2013
 
2 6 december 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33207, 25; ...     HTK20122013-32-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 6 december 2012) -
vergadering: 6 december 2012
 
2 20 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33207, 25; ...     HTK20122013-14-11
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 24 oktober 2012) -
vergadering: 24 oktober 2012
 
2 2 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33207; ...     HTK20122013-8-8
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 3 oktober 2012) -
vergadering: 3 oktober 2012
 
S 23 oktober 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 498    
Besluit van 11 oktober 2012, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving -
 
2 22 oktober 2012, bijlage bij nr. 25     BLG189763
Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (bijlage bij 33207,nr.25) -
 
2 22 oktober 2012, brief, nr. 25     KST3320725
Brief regering; Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 
1 19 oktober 2012, brief, nr. D     KST33207D
Brief inzake aanbieding Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving - Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemoge-lijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 
1 19 oktober 2012, bijlage bij nr. D     BLG189674
Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving bij 33207 ek-D (bijlage bij 33207,nr.D) -
 
S 12 oktober 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 462    
Wet van 4 oktober 2012 tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) -
 
1 2 oktober 2012, stemming(en), 31929; 33207     HEK20122013-2-4
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 ) -
vergadering: 2 oktober 2012
 
1 1 oktober 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33207; ...     HEK20112012-38-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 11 september 2012) -
vergadering: 11 september 2012
 
1 1 oktober 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33207; ...     HEK20112012-38-10
Lijst van besluiten (dinsdag 11 september 2012) -
vergadering: 11 september 2012
 
1 25 september 2012, behandeling, 33207; 17050, 411; 33207, 13, 21     HEK20122013-1-3
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 ) -
vergadering: 25 september 2012
 
1 25 september 2012, behandeling, 33207     HEK20122013-1-7
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 ) -
vergadering: 25 september 2012
 
1 18 september 2012, nota naar aanleiding van het verslag, nr. C     KST33207C
Nota naar aanleiding van het Verslag
 
1 14 september 2012, verslag, nr. B     KST33207B
Verslag - Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemoge-lijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 
2 13 september 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33207, 15; ...     HTK20112012-103-30
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 3 juli 2012) -
vergadering: 3 juli 2012
 
1 6 juli 2012, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33207A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 24     KST3320724
Motie Koser Kaya c.s. over tijdige toezending van de AMvB
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 23     KST3320723
Motie Koser Kaya/ Ortega-Martijn over voorkomen van fraude
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 22     KST3320722
Motie Koser Kaya c.s. over het monitoren van de verhoging van de pakkans
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 21     KST3320721
Motie Klaver c.s over een artikel 2 Financiële-verhoudingenwetonderzoek
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 20     KST3320720
Motie De Jong/ Van den Besselaar over bijstand voor immigranten
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 19     KST3320719
Motie De Jong/ Van den Besselaar over een vermogenstoets bij aanvraag van een bijstandsuitkering
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 18     KST3320718
Motie De Jong/ Van den Besselaar over onderzoek naar bijstandsfraude door niet-westerse allochtonen
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, motie, nr. 17     KST3320717
Motie Karabulut over een onderzoek naar bijstandsfraude
vergadering: 4 juli 2012
 
2 5 juli 2012, stemming(en), 33207, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24     HTK20112012-105-80
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 ) -
vergadering: 5 juli 2012
 
2 4 juli 2012, amendement, nr. 16     KST3320716
Amendement Karabulut over het introduceren van een staffel
 
2 4 juli 2012, behandeling, 33207, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24     HTK20112012-104-15
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 ) -
vergadering: 4 juli 2012
 
2 2 juli 2012, brief, nr. 15     KST3320715
Brief regering; Samenvatting uitvoeringsbesluit en nog openstaande vragen eerste termijn
 
2 28 juni 2012, amendement, nr. 14     KST3320714
Amendement Karabulut over het te allen tijde respecteren van de beslagvrije voet
 
2 28 juni 2012, amendement, nr. 13     KST3320713
Amendement Sterk c.s. ter vervanging van nr. 12 over vervallen van plicht tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand
 
2 28 juni 2012, amendement, nr. 12     KST3320712
Amendement Sterk over vervallen van plicht tot buiten werking stelling van de beslagvrije voet in de bijstand
 
2 28 juni 2012, amendement, nr. 11     KST3320711
Amendement Klaver c.s. ter vervanging van nr. 10 over het introduceren van een evaluatiebepaling
 
2 28 juni 2012, amendement, nr. 10     KST3320710
Amendement Klaver/Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 9 over het introduceren van een evaluatiebepaling
 
2 28 juni 2012, amendement, nr. 9     KST332079
Amendement Klaver over het introduceren van een evaluatiebepaling
 
2 27 juni 2012, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST332074
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 27 juni 2012, behandeling, 33207     HTK20112012-101-12
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 ) -
vergadering: 27 juni 2012
 
2 26 juni 2012, nota van wijziging, nr. 8     KST332078
Tweede nota van wijziging
 
2 26 juni 2012, nota van wijziging, nr. 7     KST332077
Nota van wijziging
 
2 26 juni 2012, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST332076
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 20 juni 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33207; ...     HTK20112012-98-5
Regeling van werkzaamheden (woensdag 20 juni 2012) -
vergadering: 20 juni 2012
 
2 12 juni 2012, verslag, nr. 5     KST332075
Verslag
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het wetsvoorstel, de bij het dossier betrokken ministeries en Tweede Kamercommissies, het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.