32389 - Wet revitalisering generiek toezicht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 7 februari 2016
kalender
Dit wetsvoorstel werd op 31 mei 2010 ingediend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten i.
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het toezicht op provincies en gemeenten te verminderen en daartoe de regels in de Provinciewet en de Gemeentewet inzake taakverwaarlozing en schorsing en vernietiging te herzien en beter toepasbaar te maken, zodat bijzondere vormen van toezicht op provincies en gemeenten in andere wetten kunnen vervallen *.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

 

2.

Documenten

(52 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 22 december 2015, verslag van een algemeen overleg, 29538; 34000 VII; 32389; 34300 VII     2015D50981
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op woensdag 9 december 2015, over Decentralisatie en participatie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015
vergadering: 9 december 2015
 
2 29 april 2015, bijlage bij nr. 17     BLG502706
Tussenmeting herziene stelsel van Interbestuurlijk toezicht (bijlage bij 32389,nr.17) -
 
2 29 april 2015, brief, nr. 17     KST3238917
Brief regering; Resultaten tussenmeting naar het herziene interbestuurlijke toezicht
 
2 23 mei 2013, regeling van werkzaamheden, ...; 32389, 16; ...     HTK20122013-86-7
Regeling van werkzaamheden (donderdag 23 mei 2013) -
vergadering: 23 mei 2013
 
2 8 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389, 16; ...     HTK20122013-34-15
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 12 december 2012) -
vergadering: 12 december 2012
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
S 14 december 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 633    
Besluit van 30 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5.2, onderdeel A, van de Wet revitalisering generiek toezicht -
 
2 11 december 2012, brief, nr. 16     KST3238916
Brief regering; Reactie op brief IPO m.b.t. inwerkingtreding Wet revitalisering generiek toezicht
 
S 27 juni 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 276    
Besluit van 13 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht -
 
2 8 juni 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389; ...     HTK20112012-86-9
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 23 mei 2012) -
vergadering: 23 mei 2012
 
S 5 juni 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 233    
Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) -
 
2 23 mei 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32389, 10, 11, 9; ...     HTK20112012-86-5
Regeling van werkzaamheden (woensdag 23 mei 2012) -
vergadering: 23 mei 2012
 
1 22 mei 2012, behandeling, ...; 32389; ...     HEK20112012-30-2
Behandeling van de Raming der voor de Eerste Kamer in 2013 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (EK 2011-2012, nr. XCCIII); het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten) (32157); het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen (32477)
vergadering: 22 mei 2012
 
1 22 mei 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389; ...     HEK20112012-30-8
Lijst van besluiten (dinsdag 22 mei 2012) -
vergadering: 22 mei 2012
 
1 16 mei 2012, eindverslag, nr. F     KST32389F
Eindverslag
 
1 10 mei 2012, nadere memorie van antwoord, nr. E     KST32389E
Nadere memorie van antwoord
 
1 10 april 2012, nader voorlopig verslag, nr. D     KST32389D
Nader voorlopig verslag
 
1 9 maart 2012, memorie van antwoord, nr. C     KST32389C
Memorie van antwoord
 
2 8 maart 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32389, 15; ...     HTK20112012-61-6
Regeling van werkzaamheden (donderdag 8 maart 2012) -
vergadering: 8 maart 2012
 
2 29 februari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389, 15; ...     HTK20112012-33-9
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 7 december 2011) -
vergadering: 7 december 2011
 
2 17 januari 2012, mondelinge vragenuur, kenmerk HTK20112012-41-3     HTK20112012-41-3
Vragen van het lid Braakhuis aan de minister van Financiën over het bericht "Banken willen einde aftrek" (mondelinge vragenuur) -
vergadering: 17 januari 2012
 
2 8 december 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389, 10, 11; ...     HTK20102011-102-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 6 september 2011) -
vergadering: 6 september 2011
 
2 6 december 2011, brief, nr. 15     KST3238915
Brief regering; Overzicht van beleidsmonitoren per departement
 
2 16 november 2011, regeling van werkzaamheden, ...; 32389, 5; ...     HTK20112012-24-5
Regeling van werkzaamheden (woensdag 16 november 2011) -
vergadering: 16 november 2011
 
1 8 november 2011, voorlopig verslag, nr. B     KST32389B
Voorlopig verslag
 
1 4 november 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389; ...     HEK20112012-3-9
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 11 oktober 2011) -
vergadering: 11 oktober 2011
 
1 1 november 2011, behandeling, 32366; 32389     HEK20112012-5-4
Behandeling van het wetsvoorstel Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) (32366) -
vergadering: 1 november 2011
 
1 25 oktober 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389; ...     HEK20112012-4-7
Lijst van besluiten (dinsdag 25 oktober 2011) -
vergadering: 25 oktober 2011
 
1 4 oktober 2011, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST32389A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 27 september 2011, stemming(en), 32389    
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389) -
vergadering: 27 september 2011
 
2 27 september 2011, stemming(en), 32193    
Stemmingen over de motie-Smits (32193, nr. 21); de motie-Smits (32193, nr. 22); de motie-Dijkgraaf/Dijsselbloem (32193, nr. 23); de motie-Klaver/Van der Ham (32193, nr. 24) -
vergadering: 27 september 2011
 
2 22 september 2011, nota van wijziging, nr. 14     KST3238914
Derde nota van wijziging
 
2 15 september 2011, amendement, nr. 13     KST3238913
Amendement Heijnen over een kennisgeving aan de Staten-Generaal na indeplaatsstelling of vernietiging.
 
2 14 september 2011, behandeling, 32389    
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389) -
vergadering: 14 september 2011
 
2 14 september 2011, behandeling, 32389    
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389) -
vergadering: 14 september 2011
 
2 14 september 2011, behandeling, 32389     HTK20102011-106-8
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389) -
vergadering: 14 september 2011
 
2 30 augustus 2011, nota van wijziging, nr. 12     KST3238912
Tweede nota van wijziging
 
2 12 juli 2011, brief, nr. 11     KST3238911
Brief regering; Bestuurlijke 'artikel 12-regeling'
 
2 12 juli 2011, bijlage bij nr. 10     BLG122205
Nulmeting interbestuurlijke toezichtlasten (bijlage bij 32389,nr.10) -
 
2 12 juli 2011, brief, nr. 10     KST3238910
Brief regering; Voortgangsrapportage herziening interbestuurlijk toezicht en nulmeting toezichtlasten
 
2 3 juni 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32389, 9; ...     HTK20102011-81-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 17 mei 2011) -
vergadering: 17 mei 2011
 
2 26 mei 2011, regeling van werkzaamheden, 32389; ...     HTK20102011-86-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 26 mei 2011) -
vergadering: 26 mei 2011
 
2 13 mei 2011, advies Raad van State en nader rapport, nr. 9     KST323899
Advies Raad van State en Nader rapport bij de Nota van wijziging
 
2 13 mei 2011, nota van wijziging, nr. 8     KST323898
Nota van wijziging
 
2 13 mei 2011, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST323897
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 28 september 2010, verslag, nr. 6     KST323896
Verslag
 
2 13 juli 2010, bijlage bij nr. 5     BLG72890
Beleidskader schorsing en vernietiging (bijlage bij 32389,nr.5) -
 
2 13 juli 2010, brief, nr. 5     KST323895
Brief regering; Aanbieding beleidskader schorsing en vernietiging
 
2 31 mei 2010, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST323894
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 31 mei 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST323893
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het wetsvoorstel, de bij het dossier betrokken ministeries en Tweede Kamercommissies, het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.