32621 - Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 27 maart 2017
kalender

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 februari 2011 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Donner i, en de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Op dit moment bestaan er enkele onderling verschillende regelingen over nadeelcompensatie (d.w.z. schadevergoeding die de overheid soms moet betalen, hoewel haar handelen niet onrechtmatig was). Voorts zijn er terreinen waarop geen (uitgeschreven) regeling bestaat. Vandaar dat harmonisatie nodig is om de overzichtelijkheid van het nadeelcompensatierecht te vergroten. Bij schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad is sprake van een onoverzichtelijke bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende rechters. In het wetsvoorstel is een eenvoudige procedure bij de bestuursrechter opgenomen.

1.

Volledige titel

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(44 stuks)

2 16 februari 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST326211
Koninklijke boodschap
 
2 16 februari 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST326212
Voorstel van wet
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99928
Advies van NOvA (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99926
Advies van AFM (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99929
Advies van SER (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99930
Advies van Raad van State afd. bestuursrecht (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99932
Advies van IPO (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99933
Advies van NVvR (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99939
Advies van schadevergoedingsschap (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99938
Advies van RvdR (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99935
Advies van Hoge Raad (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
V 16 februari 2011, 32621     BLG99937
Advies van VNG (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST326213
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.