32621 - Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 9 februari 2016
kalender
Dit wetsvoorstel werd op 16 februari 2011 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Donner i, en de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.
 

Op dit moment bestaan er enkele onderling verschillende regelingen over nadeelcompensatie (d.w.z. schadevergoeding die de overheid soms moet betalen, hoewel haar handelen niet onrechtmatig was). Voorts zijn er terreinen waarop geen (uitgeschreven) regeling bestaat. Vandaar dat harmonisatie nodig is om de overzichtelijkheid van het nadeelcompensatierecht te vergroten. Bij schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad is sprake van een onoverzichtelijke bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende rechters. In het wetsvoorstel is een eenvoudige procedure bij de bestuursrechter opgenomen.

1.

Volledige titel

Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

 

2.

Documenten

(44 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 18 juni 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32621; ...     HTK20122013-79-12
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 24 april 2013) -
vergadering: 24 april 2013
 
S 26 april 2013, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2013, 162    
Besluit van 22 april 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en gedeelten uit het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen (Stb. 2012, 683), voor zover het betreft schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurshandelen -
 
2 19 april 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 32621; ...     HTK20122013-46-8
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 30 januari 2013) -
vergadering: 30 januari 2013
 
S 15 februari 2013, bekendmaking wet, Stb. 2013, 50    
Wet van 31 januari 2013 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) -
 
1 29 januari 2013, behandeling, 32621     HEK20122013-15-6
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621) -
vergadering: 29 januari 2013
 
1 29 januari 2013, behandeling, 32621     HEK20122013-15-2
Behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621) -
vergadering: 29 januari 2013
 
1 26 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32621; ...     HEK20122013-7-7
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 13 november 2012) -
vergadering: 13 november 2012
 
1 20 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32621; ...     HEK20122013-8-6
Lijst van besluiten (maandag 19 november 2012) -
vergadering: 20 november 2012
 
1 14 november 2012, eindverslag, nr. D     KST32621D
Eindverslag
 
1 2 november 2012, memorie van antwoord, nr. C     KST32621C
Memorie van antwoord
 
1 13 september 2012, voorlopig verslag, nr. B     KST32621B
Voorlopig verslag
 
1 1 mei 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32621; ...     HEK20112012-26-8
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 17 april 2012) -
vergadering: 17 april 2012
 
1 24 april 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32621; ...     HEK20112012-27-5
Lijst van besluiten (dinsdag 24 april 2012) -
vergadering: 24 april 2012
 
1 3 april 2012, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST32621A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 27 maart 2012, stemming(en), 32621     HTK20112012-68-11
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32621) -
vergadering: 27 maart 2012
 
2 21 maart 2012, verslag van een wetgevingsoverleg, 32450; 32621    
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op maandag 19 maart 2012, over de wetsvoorstellen Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32450) en Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32621) - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)
vergadering: 19 maart 2012
 
2 21 maart 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32621; ...     HTK20112012-66-4
Regeling van werkzaamheden (woensdag 21 maart 2012) -
vergadering: 21 maart 2012
 
2 7 maart 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 32621; ...     HTK20112012-60-5
Regeling van werkzaamheden (woensdag 7 maart 2012) -
vergadering: 7 maart 2012
 
2 31 januari 2012, gewijzigd amendement, nr. 11     KST3262111
Gewijzigd amendement Taverne c.s. ter vervanging van nr. 10 over het laten vervallen van het voorgestelde artikel 8:2a
 
2 16 januari 2012, gewijzigd amendement, nr. 10     KST148660
Amendement; Gewijzigd amendement Taverne ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van het voorgestelde artikel 8:2a
 
2 16 december 2011, amendement, nr. 9     KST326219
Amendement Taverne ter vervanging van nr. 8, over het laten vervallen van het voorgestelde artikel 8:2a.
 
2 15 december 2011, amendement, nr. 8     KST326218
Amendement Taverne over het laten vervallen van het voorgestelde artikel 2:8a
 
2 6 december 2011, nota van wijziging, nr. 7     KST142259
Nota van wijziging (herdruk)
 
2 3 november 2011, bijlage bij nr. 3     BLG136858
Advies van de Raad voor de Rechtspraak (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 24 augustus 2011, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST326216
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 21 maart 2011, verslag, nr. 5     KST326215
Verslag
 
2 15 maart 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32621; ...     HTK20102011-55-12
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 1 maart 2011) -
vergadering: 1 maart 2011
 
2 3 maart 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32621; ...     HTK20102011-48-6
Lijst van ingekomen stukken (donderdag 3 februari 2011) -
vergadering: 3 februari 2011
 
2 16 februari 2011, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST326214
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 4     BLG99941
Memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State (bijlage bij 32621,nr.4) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 4     BLG99942
Voorstel van wet zoals voorgelegd aan de Raad van State (bijlage bij 32621,nr.4) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99937
Advies van VNG (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99935
Advies van Hoge Raad (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99938
Advies van RvdR (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99939
Advies van schadevergoedingsschap (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99933
Advies van NVvR (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99932
Advies van IPO (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99930
Advies van Raad van State afd. bestuursrecht (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99929
Advies van SER (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99926
Advies van AFM (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST326213
Memorie van toelichting
 
2 16 februari 2011, bijlage bij nr. 3     BLG99928
Advies van NOvA (bijlage bij 32621,nr.3) -
 
2 16 februari 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST326212
Voorstel van wet
 
2 16 februari 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST326211
Koninklijke boodschap
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het wetsvoorstel, de bij het dossier betrokken ministeries en Tweede Kamercommissies, het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.